banner home

Facebook Button

 

Drs J.J.P. Boezeman (1909 - 1994)

De eerste keer dat dhr. Boezeman het S. Adelbert College zag was op zaterdag 10 maart 1956.  'Mijn vrouw en ik zagen anderhalve barak, bedolven onder een laag sneeuw en ijzel. Wel om van te schrikken, wanneer je in 1955 je toenmalige school - het Jansenius Lyceum te Hulst - met nog een verdieping had mogen uitbreiden. Na lang dubben hebben we uiteindelijk maar "ja" gezegd".
In september 1956 volgde de aanstelling tot rector. Het schooljaar begon met de formatie van de derde klassen. Gymnasium, HBS en AMS.
Dhr. J. Boezeman (geb. op 28 mei 1909 te Utrecht) begon zijn carrière in het middelbaar onderwijs in 1934 aan de Jansenius Handelsdagschool te Hulst na een studie scheikunde aan de universiteit van Utrecht. Na 4 jaar werd hij daar directeur. En in 1949 werd onder zijn leiding de Handelsdagschool omgedoopt tot lyceum. In de oorlogsjaren was hij ondermeer hoofd van de luchtbeschermingsdienst en evacuatie-commissaris. Na de oorlogsjaren was hij in Hulst enkele jaren voorzitter van de Oudheidkundige Kring en voorzitter van het bestuur van het zwembad.

Toen Boezeman op 1 juni 1974 afscheid nam van het Adelbert om van zijn pensioen te genieten, was hij in totaal 36 jaar rector geweest, wanneer de jaren in Hulst bij die van het Adelbert worden opgeteld.

Boezeman: "Toen ik kwam was het een vrij ongeordende bende, in de pauzes stapten de leerlingen door het raam naar buiten en dat soort zaken. Liep je een keer door de school over die houten vloer dan hoorde je de stilte voor je uit vallen".
Bij het afscheid van Rector Boezeman liet de voorzitter van het Stichtingsbestuur J. Jongma optekenen: "Door zijn geheel eigen stijl van optreden en zijn markante persoonlijkheid was hij met alle bereidheid tot samenwerking en overleg toch onbetwistbaar de leider van deze scholen-gemeenschap, die zijn stempel er dan ook onbetwistbaar op achter laat. Rector Boezeman is een man die je niet vergeet.