banner home

Facebook Button


Dr. J.A. Brons (1911-1987)
br

Toen dhr. Brons als leraar klassieke talen op 1 januari 1955 op het Adelbert werd benoemd, bestond de school 1 jaar. Op 1 januari 1957 werd hij tot conrector benoemd. Jo Brons ( geboren op 23 september 1911) bezocht het Aloysius College in Den Haag. In 1932 ging hij klassieke talen studeren in Leiden en behaalde in 1939 zijn doctoraal. Na het RK Meisjes Lyceum ( het latere Edith Stein) en het Aloysius College kwam hij op het Adelbert. Dhr. J. Boezeman, oud rector ,over Brons: "Waar vind je iemand die letterlijk voor zijn plezier naar school gaat ? Altijd datzelfde opgewekte humeur, dezelfde werklust, dezelfde toewijding. Ik bewaar speciale herinneringen aan die eerste jaren, toen wij samen elke dag de "sjekkies" schreven en we urenlang op school zaten. Maar een ingezonden briefschrijver in de schoolkrant "de Peperbus" had indertijd een andere visie op het werk van conrector Brons. "Sinds december van dit jaar moet men onmiddellijk na het galmen van de bel binnen zijn. Met het toezicht op het naleven van deze maatregel is de heer Brons belast, terwijl zijn rechterhand in deze aangelegenheid de heer van der Meer is, Koos dus. De conrector, bekend staande om zijn precisie en plichts-betrachting, is ongetwijfeld het allerminst geschikt voor deze taak volgens ons "slachtoffers" " .

In mei 1977 nam dhr. J. Brons afscheid met, hoe kan het ook anders, een groot feest. Hoogtepunt was de opvoering van het toneelstuk "de Wolken" van Aristophanus. Maar ook de laatste openbare les van conrector Brons, de opvoering van de academie Demosthenes, de redactie van de de schoolkrant "de Peperbus" en een serieus cabaret met de titel "Heer Brons, dit is uw leven" mogen niet onvermeld blijven. Het Adelbert wist wat feestvieren was. En afscheid nemen van een leerkracht of (con-)rector was een goede gelegenheid om feest te vieren !