banner home

Facebook Button

4 februari 2022

smidjekoospetersWeer is een van ons weggevallen. Een van de alleroudsten bovendien. Rinus Smits was een steunpilaar in technische zaken en assisteerde de secties natuurwetenschappen. Als leraar Duits en toen ook nog aardrijkskunde had ik voor mijn lessen niet met hem te maken maar al gauw in die vroege jaren '70 bleek dat wij allebei van sport hielden. Ik volleybalde regelmatig met leerlingen aan het einde van de week en Rinus voetbalde graag. Rinus won. Vanaf die tijd vormden we een clubje collega's dat eenmaal per week voetballend in de oude houten gymzaal aan de stadhoudersweg de voorbereiding van de later geplande sloop ter hand (of beter gezegd voet) nam. Het mag een wonder heten dat Threes de Hoogd aan de overkant in de bibliotheek er schadevrij van afgekomen is. Een fraai rond gat in de spaanplaten betimmering markeerde nog jaren onze soms destructieve aanwezigheid. Rinus verliet ons met bestemming hoge noorden, maar hij hield een warm plekje in zijn hart voor Wassenaar en zijn oude schooltje. Hij bezocht dan ook regelmatig onze oktoberlunches. Op het laatst werden Dien en hij door een van de kinderen hier naartoe gereden. We gaan hem missen.

Bob Hakkeling

M.J. Smits, Rinus,  startte als technisch medewerker op 1 augustus 1957 op het Adelbert College. Hij was daarmee de eerste amanuenses voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Het was het Adelbert van Boezeman als rector, Schut als moderator en Brons als conrector. Een nog kleine school met drie barakken aan de vroegere Stadhoudersweg in Wassenaar . Een school in opbouw, helemaal van hout. Begin van de barakkentijd. En nog zonder gymnastieklokaal. Die kwam pas een jaar later. Wel met een muzieklokaal dat werd gedeeld met klas 2 van de M.M.S. Een school met een kleine 200 leerlingen verdeeld over onderbouw, M.M.S, H.B.S en Gymnasium. Het was ook de tijd dat op het nieuwe school "clubs" werden gegeven op zaterdagochtend . Leerlingen van de 1e en 2e klassen konden zich aanmelden bij onder andere tuinieren en toneel. Rinus, die door de leerlingen meestal Smitje werd genoemd, leidde in die tijd de club "elektriciteit". Zijn vaste werkplek was een vol gestapeld hok tussen lokaal 26 en 27 in één van de barakken. Rinus was vanaf het begin de fotograaf van de school. Vele momenten heeft hij vastgelegd op ouderwetse rolfilm en waarschijnlijk ook zelf afgedrukt op zwart/wit fotopapier. Nagenoeg alle klassenfoto’s uit de periode 1950-1970 waren van zijn hand. Ook het maken van de de traditionele foto van alle geslaagden voor het eindexamen was zijn werk. Van de door hem gemaakte foto's is veel bewaard gebleven, van de negatieven wat minder. Kort na zijn vertrek uit Wassenaar liep de kelder in zijn nieuwe woning onder. En juist daar lag ook zijn negatieven verzameling. Rinus was zeer betrokken bij het feestgebeuren in die tijd. Als fotograaf stond hij meestal achter de camera in plaats van er voor. Zo was het flink zoeken om nog een foto van Rinus te vinden. Uiteindelijk werd het een foto uit 1964 gemaakt bij het carnaval in de barakken. Samen met Koos van der Meer achter de bar. In 1969 kreeg hij officieel de titel Technisch Onderwijs Assistent. En was daarmee de eerste TOA van het College. Op 30 april 1977 heeft Rinus afscheid genomen van het Adelbert. De dag er na, op de dag van de arbeid , volgde Wim van Beekum hem op als amanuenses en later als TOA. Wim nam het fotograferen van Rinus over en Rinus vertrok naar Hoogeveen.

 

Kaart Rinus